Przebieg Konkursu

Konkurs obejmuje następujące etapy:

1 etap – promocja: ogłoszenie Konkursu, publikacja Regulaminu Konkursu i załączników, gromadzenie Formularzy zgłoszeniowych,
2 etap – wstępna ocena: przesłanie Kwestionariuszy ankiet do Uczestników Konkursu, gromadzenie ich, a następnie analiza i ocena przez Koordynatora Konkursu, której efektem jest wyłonienie 15 Uczestników Konkursu, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów,
3 etap – publiczny plebiscyt: przeprowadzenie publicznego plebiscytu z udziałem 15 Uczestników Konkursu, a w efekcie wyłonienie 5 Uczestników Konkursu, którzy uzyskali najwyższą ilość głosów,
4 etap – głosowanie Kapituły Konkursu: przeprowadzenie głosowania przez Kapitułę Konkursu i wyłonienie zwycięzcy oraz wyróżnionych Uczestników Konkursu,
5 etap – ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali: nagrodzenie zwycięzcy tytułem honorowym „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego” oraz przyznanie statuetek.

Dodatkowo, jeśli do Konkursu zgłoszone zostaną instytucje państwowe, spośród których minimum trzy otrzymają co najmniej 50% punktów w wyniku oceny Kwestionariusza ankiety przez Koordynatora Konkursu, to zostanie dla nich utworzona oddzielna kategoria konkursowa: „instytucje państwowe”. W kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna i tytuł honorowy: „Praktykodawca Roku w Instytucjach Państwowych”.