Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być podmioty gospodarcze (firmy, organizacje, stowarzyszenia i inne instytucje, funkcjonujące zgodnie z przepisami prawa polskiego) działające w województwie śląskim i oferujące studentom możliwość odbycia praktyk i/lub staż na tym terenie.

Zgłoszenia Uczestników Konkursu mogą dokonywać:

  • studenci i absolwenci uczelni wyższych,
  • członkowie organizacji i samorządów studenckich,
  • przedstawiciele uczelni wyższych, samorządów i innych organizacji, w których zakresie zainteresowania leży rynek pracy,
  • a także pracownicy i reprezentanci podmiotów gospodarczych, którzy uważają, że wdrożone przez nich rozwiązania w zakresie praktyk i staży są pro-studenckie i godne naśladowania.