I edycja (2014)

I edycję Konkursu „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego” zrealizowano w 2014 roku. O wydarzeniu poinformowano niemal 5000 studentów/absolwentów i 2000 pracodawców współpracujących z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego,
a także nieokreśloną liczbę słuchaczy Polskiego Radia Katowice oraz RMF MAXXX.


Do Konkursu zgłoszono łącznie 32 firmy/instytucje, spośród których 15 przesłało poprawnie wypełnione Kwestionariusze ankiet na temat realizowanych przez siebie praktyk. Wyboru „Praktykodawcy Roku” dokonała Kapituła Konkursu w składzie:

  • dr hab. Mirosław Nakonieczny – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • prof. Jan Klimek – Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
  • Grzegorz Sikorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
  • Agnieszka Dunaj – Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Justyna Firlit – Pracownik Oddziału Zarządzania Personelem i Organizacji w Biurze Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Krzysztof Krasuski – Pracownik Akademickiego Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W dniu 28 listopada 2014 roku odbyła się Gala Finałowa, podczas której zaprezentowano 15 finalistów Konkursu, spośród których wyłoniono zwycięzcę Nagrody Głównej i wyróżniono trzy firmy.

Wyniki konkursu:
Nagroda Główna: Future Processing Sp. z o.o. (więcej informacji o praktyce)
I wyróżnienie: JCommerce S.A. (więcej informacji o praktyce)
II wyróżnienie: Provident Polska S.A. (więcej informacji o praktyce)
III wyróżnienie: Real Deal Sp. z o.o. (więcej informacji o praktyce)2014_gala_finalowa


Dodatkowo, w trakcie uroczystości odbyła się debata pomiędzy studentami, przedstawicielami środowiska akademickiego i przedstawicielami świata biznesu na temat wzorcowych rozwiązań w zakresie organizacji praktyk i staży. Jej efekty przedstawiono w postaci postulatów i rekomendacji.