II edycja (2015)

II edycję Konkursu „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego” zrealizowano
w 2015 roku. O wydarzeniu poinformowano ponad 7000 studentów/absolwentów i 1000 pracodawców współpracujących z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego,
a także nieokreśloną liczbę słuchaczy Polskiego Radia Katowice oraz RMF MAXXX.


Do Konkursu zgłoszono łącznie 27 firm/instytucji, spośród których 16 przesłało poprawnie wypełnione Kwestionariusze ankiet na temat realizowanych przez siebie praktyk.
Wyboru „Praktykodawcy Roku” dokonała Kapituła Konkursu w składzie:

  • dr hab. Mirosław Nakonieczny – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy
    z Otoczeniem i Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Maciej Zegarek – Kierownik Zespołu ds. Poradnictwa Zawodowego i Przedsiębiorczości Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
  • Ewa Madej – Dyrektor Akademickiego Centrum Kariery Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach
  • Agnieszka Dunaj – Kierownik Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Mikołaj Makowski – Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Akademickich Uniwersytetu Śląskiego „Paideia”

W dniu 20 listopada 2015 roku odbyła się Gala Finałowa, podczas której zaprezentowano 15 finalistów Konkursu, spośród których wyłoniono zwycięzcę Nagrody Głównej i wyróżniono trzy firmy.

Wyniki konkursu:
Nagroda Główna: Provident Polska S.A. (więcej informacji o praktyce)
I wyróżnienie: Future Processing Sp. z o.o. (więcej informacji o praktyce)
II wyróżnienie: Capgemini Polska Sp. z o.o. (więcej informacji o praktyce)
III wyróżnienie: TextPartner Sp. j. (więcej informacji o praktyce)

2015_gala_finalowa_1 2015_gala_finalowa_2


Dodatkowo, w trakcie uroczystości odbyła się debata pomiędzy studentami, przedstawicielami środowiska akademickiego i przedstawicielami świata biznesu na temat wzorcowych rozwiązań w zakresie organizacji praktyk i staży. Jej efekty przedstawiono w postaci postulatów i rekomendacji.