III edycja (2016)

III edycję Konkursu „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego” zrealizowano w 2016 roku. O wydarzeniu poinformowano niemal 4000 studentów i ponad 3000 pracodawców współpracujących z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego. Ponadto, konkurs był propagowany przez media Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz patronów medialnych wydarzenia, tj.: Dziennik Zachodni, portal HRPolska, serwis MonsterPolska.pl, Magazyn Studentów Uniwersytetu Śląskiego „Suplement”, WhyStory, projekt „Kariera na Start”, lokalny portal informacyjny mojeKatowice. Łącznie, informacje o konkursie pojawiły się w minimum 30 mediach lokalnych.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek,  Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa oraz Prezydent Miasta Katowice – Marcin Krupa.


Do Konkursu zgłoszono łącznie 41 firm/instytucji, spośród których 21 przesłało poprawnie wypełnione Kwestionariusze ankiet na temat realizowanych przez siebie praktyk. Koordynator Konkursu dokonał oceny pytań zamkniętych zawartych w Kwestionariuszach, uwzględniając zbiór norm i standardów przeprowadzania wysokiej jakości programów staży i praktyk, tj. Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk opracowane przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. W wyniku dokonanej oceny opracowano ranking Uczestników Konkursu. Dalsza ocena odbywała się dwutorowo:

 • 15 podmiotów, które uzyskały największą liczbę punktów w rankingu wzięło udział w publicznym plebiscycie, zorganizowanym w partnerstwie z Dziennikiem Zachodnim, trwającym od 18 stycznia do 16 lutego 2017 r. W wyniku tego etapu przyznano Nagrodę Główną oraz Wyróżnienia I, II i III stopnia,
 • 5 firm oraz 3 instytucje, które uzyskały największą liczbę punktów w rankingu zostały poddane ocenie Kapituły Konkursu (na podstawie pytań otwartych zawartych w kwestionariuszach ankiet) w dniu 09 lutego 2017 r. W wyniku tego etapu przyznano Nagrodę Kapituły Konkursu dla Firmy oraz Nagrodę Kapituły Konkursu dla Instytucji Publicznej.

Wyboru Praktykodawców dokonała Kapituła w składzie:

 1. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 2. prof. dr hab inż. Arkadiusz Mężyk – JM Rektor Politechniki Śląskiej,
 3. dr hab. prof. UE Robert Tomanek – JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 4. dr hab. prof. ATH Czesław Ślusarczyk – Prorektor ds. studenckich i kształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
 5. dr hab. prof. nadzw. AWF Rajmund Tomik – Prorektor ds. dydaktyki i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach,
 6. Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
 7. Zenon Nowak – Prezes Prasy Śląskiej,
 8. Ryszard Genge – Wiceprezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,
 9. Mateusz Skowroński – Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice,
 10. Tomasz Górski – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
 11. Iwona Matuszewska – Biuro Prasowe Wojewody Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dniu 23 lutego 2017 roku odbyła się Gala Finałowa trzeciej edycji Konkursu „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego”. Miejscem tego wydarzenia był Pałac Goldsteinów w Katowicach.

Wyniki Konkursu:
Nagroda główna: Electropoli Poland Sp. z o.o. (więcej informacji o praktyce)
I wyróżnienie: TextPartner Sp.j. (więcej informacji o praktyce)
II wyróżnienie: NGA HR Katowice (więcej informacji o praktyce)
III wyróżnienie: Adient Seating Poland Sp. z o.o. (więcej informacji o praktyce)

Nagrody Kapituły Konkursu:
Nagroda Kapituły Konkursu dla Firmy:
Future Processing Sp. z o.o. (więcej informacji o praktyce)
Nagroda Kapituły Konkursu dla Instytucji Publicznej:
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (więcej informacji o praktyce)


Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ Agnieszki Gabryś. Podczas Gali wręczono również zestawów nagród uczestnikom czterech mini-konkursów, odbywających się na profilu społecznościowym Facebook Biura Karier. Nagrody wręczyli przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego oraz firm, które zwyciężyły w konkursie „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2015„.


W dniu 22 marca 2017 r. odbędzie się debata na temat standardów, jakie powinny spełniać praktyki i staże, w której wezmą udział zwycięzcy Konkursu, a także przedstawiciele władz miasta, uczelni wyższych oraz studentów. Jej efektem będzie opracowanie postulatów i rekomendacji.